Loopt u ook met de plannen rond een eigen bedrijf te beginnen? Colenbrander Administratieve Dienstverlening helpt ondernemers in sp� met het starten van een bedrijf. Een van de meest belangrijke zaken in dit verband is wel het opstellen van een ondernemersplan. Hierbij komen zaken aan de orde als:

- De rechtsvorm
- Investeringen en de financiering daarvan
- De exploitatiebegroting
- Liquiditeitsprognoses
- De administratie
- Belastingen

Door een goede samenwerking, waarbij onze kwaliteiten worden samengevoegd met de kwaliteiten van de startende ondernemer, ontstaat er een synergie. Hiermee wordt een goede basis gelegd voor de start van een nieuwe onderneming.
  Ook moet in het ondernemersplan uitgebreid aandacht worden besteed aan op welke wijze de onderneming zal moeten worden gefinancierd. Daarvoor staan weer een aantal mogelijkheden tot de beschilling:

- Financiering met eigen middelen
- Hypotheek
- Bankkrediet
- Financial lease
- Operational lease

Colenbrander Administratieve Dienstverlening bekijkt samen met u als startende ondernemer de beste verdeling tussen de diverse vormen van financiering en adviseert binnen deze verdeling. Op grond van de primaire- en secundaire voorwaarden kan een keuze worden gemaakt uit Banken, Verzekerings-maatschappijen, Kredietinstellingen en Leasemaatschappijen.
     
 :  :  :  :