Aan de hand van door u aan te leveren mutaties in de werkgevers- en werknemersgegevens wordt door ons periodiek de salarisverwerking gedaan. Na de verwerking ontvangt u van ons:

- Salarisstroken voor uw medewerkers

- Salarisstroken voor uw eigen administratie

- Controlelijst periodieke invoer

- Betalingsvoorstel netto-lonen

- Journaalposten (eventueel per afdeling of
per kostenplaats)

- Maandelijkse aangifte loonheffingen

- 1 x per jaar jaaropgaven voor medewerkers


  Verdere werkzaamheden met betrekking tot de personeelsadministratie die voor u verzorgd kunnen worden:

- Aanmelding bij belastingdienst

- Aanmelding bij verzekeraars

- Aanmelding bij pensioenfonds

- Aangifte loonheffingen

- Het opstellen van arbeidsovereenkomsten
(vast, tijdelijk en/of oproepcontracten)

     
 :  :  :  :