Wij als Colenbrander Administratieve Dienstverlening zijn nog nooit een ondernemer tegengekomen die bij dit onderwerp juichend langs de lijn stond. Toch heeft u zoals u weet als ondernemer altijd te maken met verschillende fiscale wetten en regelingen. Zo kunt u ondermeer te maken krijgen met:

Omzetbelasting
(o.a. bij levering van producten of diensten)
Inkomstenbelasting
(o.a. bij winst uit een eenmanszaak of
salaris uit een BV)

Loonheffingen
(inhouding en afdracht bij loon van personeel)
Vennootschapsbelasting
(o.a. bij winst uit een BV of NV)
Dividendbelasting
(bij winstuitkeringen op aandelen)
  Het spreekt dat wij u bij alle hier links vermelde belangrijke zaken ten dienste kunnen zijn. Bovendien regelen wij uw
- controle van aanslagbiljetten

- verzorgen bezwaar- en
beroepsprocedures

- begeleiding bij belastingcontrole
     
 :  :  :  :