Uitgebreide info - CAD - Colenbrander Administratieve Dienstverlening - Michiel Colenbrander - M.M.A.Colenbrander

CAD is een klein, maar snel groeiend administratiekantoor, gevestigd in Aalsmeer, dat zich voornamelijk richt op het midden- en kleinbedrijf en gezien z'n lokatie erg actief is rond de bloemenveiling Aalsmeer. CAD kernmerkt zich door een grote mate van deskundigheid en betrok-kenheid die zich meer en meer minifesteert in het directe persoonlijke contact. Door onze ruime kennis en praktijkervaring zijn wij vertrouwd geraakt met de gang van zaken binnen het MKB en het veilinggebeuren. En hierdoor kunnen we ook voor uw onder-neming een waardevolle aanvulling zijn.

De kwaliteit van uw administratie en belastingaangiften is bepalend voor het succes van uw onderneming. Een gedegen administratie geeft u inzicht in de stand van zaken van uw bedrijf. Waardoor u betere, weloverwogen beslissingen kunt nemen en u nog betere resultaten kunt boeken. Daarnaast vormt de administratie de basis voor de belastingaangiften. Die moeten vanzelfsprekend aan alle wettelijk eisen voldoen. Uiteraard zonder dat u een cent teveel betaald aan de Belastingdienst. Wat nu de juiste 'dienstenmix' voor uw bedrijf moet zijn hangt af van uw situatie en wensen. Wij staan u graag terzijde bij het maken van uw keuze. Dat wij over genoeg specialismen beschikken leidt geen twijfel.

Voor iedere ondernemer is het voeren van een administratie een wettelijke vereiste die niet altijd als een van de geliefdste bezigheden wordt beschouwd. Toch is dit een belangrijke activiteit van elke onderneming. Een goed gevoerde administratie staat ten dienste van de onderneming en niet andersom. Als u geld en tijd wilt besparen en zich volledig wilt kunnen richten op de kernactiviteit van uw bedrijf, dan kunt u uw financi�le administratie met een gerust hart aan ons toevertrouwen. Dit kan zowel bij ons op kantoor, als bij u op de zaak gebeuren, op uw computer, of op onze laptops. Ook kunnen wij voor u software leveren en installeren. Indien gewenst is het ook mogelijk dat u zelf de administratie voert in het door u gewenste computerprogramma, waarna wij de periodieke rapportage en/of de jaarrekening voor u opstellen.

Hoe wij te werk gaan
CAD zorgt voor het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van de door u verstrekte gegevens. Ons doel hierbij is om dit op een dusdanige wijze te doen dat er op een gemakkelijke manier informatie kan worden verkregen voor het besturen en het functioneren van uw onderneming en voor de verantwoording daarover. Uiteraard zullen wij u, mocht hieraan behoefte bestaan, adviseren over het bijsturen van de primaire processen binnen uw onderneming. Onze administratieve dienstverlening betreft:
- Inrichten en uitvoeren van de financi�le administratie
- Implementatie en mutatie van de salarisadministratie
- Vastleggen van de administratieve organisatie
- Opstellen van tussentijdse resultaten- en management overzichten
- Samenstellen van de balans en resultatenrekening alsmede de toelichting daarop
- Uitvoeren van de administratie in samenhang met datacommunicatie
- Ondersteuning bij de interne verwerking

Aan de hand van door u aan te leveren mutaties in de werkgevers- en werknemersgegevens wordt door ons periodiek de salarisverwerking gedaan. Na de verwerking ontvangt u van ons:
- Salarisstroken voor uw medewerkers
- Salarisstroken voor uw eigen administratie
- Controlelijst periodieke invoer
- Betalingsborderel voor netto-lonen en eventueel spaarloonregelingen
- Journaalposten (eventueel per afdeling of per kostenplaats)
- Aangifte loonbelasting
- 1 x per jaar jaaropgaven voor medewerkers, belastingdienst en bedrijfsvereniging

Verdere werkzaamheden met betrekking tot de personeelsadministratie die voor u verzorgd kunnen worden:
- Aanmelding bij belastingdienst
- Aanmelding bij bedrijfsvereniging
- Aanmelding bij pensioenfonds
- Aangifte loonbelasting
- Periodieke loonopgave voor de bedrijfsvereniging
- Het opstellen van arbeidsovereenkomsten (vast, tijdelijk en/of oproepcontracten)

Belastingzaken
Wij als Colenbrander Administratieve Dienstverlening zijn nog nooit een ondernemer tegengekomen die bij dit onderwerp juichend langs de lijn stond. Toch heeft u zoals u weet als ondernemer altijd te maken met verschillende fiscale wetten en regelingen. Zo kunt u ondermeer te maken krijgen met:
Omzetbelasting
(o.a. bij levering van producten of diensten)
Inkomstenbelasting
(o.a. bij winst uit een eenmanszaak of salaris uit een BV)
Loonbelasting
(inhouding en afdracht bij loon van personeel)
Vennootschapsbelasting
(o.a. bij winst uit een BV of NV)
Dividendbelasting
(bij winstuitkeringen op aandelen)

Het spreekt dat wij u bij alle hier links vermelde belangrijke zaken ten dienste kunnen zijn. Bovendien regelen wij uw
- controle van aanslagbiljetten
- verzorgen bezwaar- en beroepsprocedures
- begeleiding bij belastingcontrole

Financieel Management
Een financi�le administratie kan worden beschouwd als een grote verzameling bedrijfsgegevens. Deze gegevens zijn een weerslag van het reilen en zeilen van uw onderneming en bieden u veel informatie om uw onderneming te besturen. Colenbrander Administratieve Dienstverlening helpt u om deze geadministreerde gegevens te interpreteren en te vertalen in actie. Zo krijgt u antwoord op vragen als:
Is mijn kostprijs te hoog?
Is mijn verkoopprijs wel goed?
Heb ik voldoende middelen om te investeren?
Wat brengen investeringen mij op?
Waar is de geldstroom (cash flow) van het laatste jaar gebleven?
Zijn mijn verkoopactiviteiten voldoende?

Rapportages
Wij weten als geen ander wat er bij u als ondernemer leeft en zijn vanzelfsprekend in staat uw financi�le gegevens te verwoorden in een taal die u verstaat en spreekt. Zo hebben wij reeds vele relaties naar volle tevredenheid kunnen helpen. Wij zijn pas tevreden als u dat bent. Voorbeelden van deze dienstverlening:
- Verzorgen van maand-, kwartaal- en/of jaarrapportages
- Financi�le analyses
- Cash flow overzichten
- Bestuurlijke informatievoorziening
- Opstellen budget en budgetbewaking
- Opstellen van begrotingen en de periodieke bijstelling hiervan
Startersbegeleiding
Loopt u ook met de plannen rond een eigen bedrijf te beginnen? Colenbrander Administratieve Dienstverlening helpt ondernemers in sp� met het starten van een bedrijf. Een van de meest belangrijke zaken in dit verband is wel het opstellen van een ondernemersplan. Hierbij komen zaken aan de orde als:
- De rechtsvorm
- Investeringen en de financiering daarvan
- De exploitatiebegroting
- Liquiditeitsprognoses
- De administratie
- Belastingen

Samenwerking
Door een goede samenwerking, waarbij onze kwaliteiten worden samengevoegd met de kwaliteiten van de startende ondernemer, ontstaat er een synergie. Hiermee wordt een goede basis gelegd voor de start van een nieuwe onderneming.
Ook moet in het ondernemersplan uitgebreid aandacht worden besteed aan op welke wijze de onderneming zal moeten worden gefinancierd. Daarvoor staan weer een aantal mogelijkheden tot de beschilling:
- Financiering met eigen middelen
- Hypotheek
- Bankkrediet
- Financial lease
- Operational lease

Colenbrander Administratieve Dienstverlening bekijkt samen met u als startende ondernemer de beste verdeling tussen de diverse vormen van financiering en adviseert binnen deze verdeling. Op grond van de primaire- en secundaire voorwaarden kan een keuze worden gemaakt uit Banken, Verzekeringsmaatschappijen, Kredietinstellingen en Leasemaatschappijen.

Informatie aanvragen
Onderstaand formulier stelt u in de gelegenheid antwoord te krijgen op al uw vragen omtrent onze diensten. Ook kunt u hier uw eventuele opmerkingen plaatsen betreffende de site. Het spreekt voor zich dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden gebruikt zullen wordenM.M.A.Colenbrander
Administratieve Dienstverlening

Fortweg 2-A
2131 WJ Hoofddorp
telefoon 023-7430022
fax 0847-167737
mobiel 0624 911 771
e-mail: cadvies@cadvies.nlSleutelwoorden
-----------------------------------------------------------
Administratieve Dienstverlening, Loonadministratie, Belastingzaken, Financieel Management, Rapportages, Startersbegeleiding, beantwoorden, zoekwoorden, administratie, financiele administratie, financi�le administratie, vve administratie, financi�le administratie, administratie werknemers, administratie bedrijf, administratie opzetten, internet administratie, administratie online, administratie duitsland, markt administratie, les administratie, administratie services, administratie uitbesteding, administratie bedrijven, administratie bureau, administratie voeren, financieel administratie, administratie eenmanszaak, administratie diensten, duitse administratie, administratie lonen, administratie werkzaamheden, administratie kantoren, administratie salarissen, administratie personeel, administratie mkb, administratie bureaus, btw administratie, administratie personeelszaken, administratie salarisstrook, eigen bedrijf starten, bedrijf, bedrijf beginnen, eigen bedrijf, bedrijf starten, overname bedrijf, eigen bedrijf beginnen, hongaars bedrijf, bedrijf opzetten, webdesign bedrijf, oprichting bedrijf duitsland, bedrijf energie, bedrijf opstarten duitsland, bedrijf overnemen, ict bedrijf, bedrijf verkopen, bedrijf oprichten, innovatie bedrijf, eigen bedrijf opzetten, belasting, belasting 2008, belasting vragen, bv belasting, ondernemen belasting, duitse belastingen, belasting hulp, belasting advies, belasting terug gave, belasting controle, belasting 2009, duitse belasting, belasting 2007, belasting consulent, belastingen duitsland, belastingen, uitbetaling belasting 2008, uitbetaling belasting, belasting eenmanszaak, berekening belasting 2008, advies, salaris advies, advies raad, advies opstellen, beloning advies, financieel advies, pensioen advies, communicatie advies, hrm advies, mkb advies, administratief advies, advies organisatie, onderneming, onderneming verkopen, ondernemen, onderneming kopen, horeca onderneming, internationale onderneming, eigen onderneming, verkoop onderneming, startende onderneming, onderneming starten, boekhouding, boekhouden, accountant boekhouding, boekhoud kantoor, boekhouding duitsland, eenmanszaak boekhouding, duitse boekhouding, internet boekhouden, online boekhouden, software ontwikkeling, administratieve software, software ontwikkelstraat, software oplossing, cursusadministratie software, formulieren software, software bouw, financiele software, training beheer, ict beheer, functioneel beheer, beheer applicaties, website beheer, netwerk beheer, itil beheer, aangifte inkomstenbelasting, duitse aangifte, aangifte lonen, aangifte loonheffingen, aangifte, aangiften loonheffingen, ondernemer, startend ondernemer, ondernemers, zelfstandig ondernemer, startende ondernemer, startende ondernemers, administratieve dienstverlening, inkomstenbelasting, ondernemingsplan, bedrijfsovername, afvloeien werknemers, projectadministratie, afvloeien personeel, personeel, debiteurenbeheer, website ontwikkeling, investeren, relatiebeheer, salaris zaken, salaris administraties, financiering, loonadministratie, adviseur, urenregistratie, netwerken, salarisadministratie, facturering, jaarrekening, belastingaangifte, sligro ict, boekhoudprogramma, boekhouder, automatisering, professioneel webdesign, financieel, ict automatisering, loopbaan coaching, ict consultancy, boekhoudsoftware, debiteuren, hrm bureau, financieel risico, hrm bedrijven, hrm adviesbureau, factuur, communicatie training gezondheidszorg, hrm beleidsplan, briefing opstellen, slapende vennootschap, min loon, geld nodig, reintegratie coaching, ict, ondernemerschap, administratiekantoren, webwinkel, opstellen arbeidsovereenkomsten, training ondernemingsraad, individuele coaching, ontwerp website, vennootschapsbelasting, zzp, opstellen salarisstrook, vennootschap oprichten, vakantie werknemers, -----------------------------------------------------------